Tapt og funnet

Har dere mistet noe?

Tøy som blir henger igjen blir lagt i hyllen for gjenglemte klær (i gangen ved skolekjøkkenet).

Smykker, klokker, nøkler, etc. blir samlet på kontoret.

Vi legger ut bilder av gjenglemte tøy etter hvert som det blir funnet. Savner du noe, kom innom og sjekk om det ligger her, der er mer enn hva som blir publisert her. All gjenglemt tøy/ting blir levert til Fretex siste skoledag før sommeren.