Om skolen

Hellvik skole er en 1-10 skole på Hellvik i Eigersund Kommune.

Tettstedet har ca. 882 innbyggere og ligger 15 km nord for Egersund.

Skolen har ca. 122 elever og totalt ca. 30 ansatte.

Skolen ble bygget i 1989 og ligger i tilknytning til Hellvik idrettshall.

Skolen har SFO som er åpen før og etter skoletid. Vi har ikke åpen SFO i skolens ferier/fridager.

Velkommen til oss!

Telefonummere til skolen

51464830 Sentralbord forkontor

51464832 Rektor

51464833 Undervisningsinspektør

51464834 Rådgiver

51464835 Vaktmester

51464836 Personalrom

51464837 Arbeidsrom småskoletrinnet (1-4. årstrinn)

51464838 Arbeidsrom mellomtrinnet (5-7. årstrinn)

51464839 Arbeidsrom ungdomstrinnet (8-10. årstrinn)

51464840 SFO

51464841 Trådløs telefon

94003592 Helsesykepleier Mariann Rosland Sirevaag 94003592

97099201 Rektor Svein Høyland