Leksehjelp

Leksehjelp 2. - 4. klasse

Hellvik skole tilbyr leksehjelp til alle elever fra 2. - 4. klasse. Vi tilbyr leksehjelp hver mandag og onsdag mellom  kl. 1310 - 1405

Ordningen skal være en hjelp til skolearbeid uavhengig av hvor mye lekser eleven har.Selv om leksehjelpen ikke skal være en del av grunnopplæringen, skal det være nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen.

På grunn av at leksehjelp er frivillig vil den gå parallelt med SFO. De elever som har leksehjelp og skal videre til SFO, har på grunn av bemanning ikke anledning til å gå i SFO før kl. 1405.

Elevene må være motivert og ha lyst til å ta imot leksehjelp. Skoleregler gjelder også her. Elever som ikke vil gjøre lekser og forstyrrer andre vil kunne miste tilbudet.

Påmelding og avmelding til leksehjelp må være skriftlig. Det er viktig at elevene alltid er tilstede. Ved fravær må skolen få beskjed.

Minner samtidig om viktigheten av at dere hjemme sammen jobber med elevens lekser, og at dere foresatte prater om og hjelper eleven med leksene. Det er de foresattes ansvar å følge opp at leksene blir gjort selv om barna går på leksehjelp.

Engasjer dere og vis interesse for skolearbeidet, dere foresatt er viktig for barnas læring.