SFO

Nye regler for SFO gjelder elever på 1. trinn:

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter vil komme på høring til våren og skal fastsettes til sommeren. Ordningen skal gjelde for skoleåret 22/23. Hvordan dette praktisk skal gjennomføres er ikke avklart i kommunen ennå. Dere vil få mer informasjon om dette når vi vet hvordan dette skal gjøres. Uansett så må dere som vet at dere trenger SFO beste skoleår søke innen fristen 01.04. Så vil vi komme tilbake til hvordan en praktisk skal gjøre det i forhold til at 12 av timene skal være gratis.

Søknadsprosess se lenger ned på siden.

Frist for å søke SFO plass er 1. april

Julebord med SFO

Før jul arrangerte SFO julebord for alle barn som går på SFO. Barna gledet seg i forkant og storkoste seg med fellesmåltid.

I rammeplanen for SFO står det "Måltidet er en daglig og hverdagsnær arena som handler om mer enn maten som spises. SFO bør legge til rette for måltidsglede med gode samtaler, deltakelse og opplevelse av fellesskap hos barna."


SFO 2021 - 2022

Oppstart 16. august 2021

Velkommen til nytt skole- SFO år.


17 barn har fått plass ved Hellvik skolefritidsordning i år.


1.trinn: 4 jenter og 4 gutter.

2.trinn: 3 jenter og 2 gutter.

3.trinn: 1 jente og 1 gutt.

4.trinn: 2 jenter


SFO er i år på skolen, i småtrinnet sine klasserom.


Åpningstiden er kl. 0700 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 1600.

(Åpningstid skoleår 2022/23 vil bli kl. 0645)


Skulle noen ha behov for at SFO åpner kl. 0645, gi beskjed senest dagen før.


Vi gleder oss til å møte dere, og ser fram til et spennende og innholdsrikt år!


Frist for å søke SFO-plass fra høsten 2022 er 1. april.

SFO

Den viktigste oppgaven for oss som arbeider i SFO, er å skape trivsel, og gi barna et godt sosialt nettverk hos oss.

Derfor håper jeg at dere som foreldre er raske til å ta kontakt dersom barna gir uttrykk for at noe ikke er greit.

Da kan vi gripe tak i dette før det får utviklet seg.

Vi ser at vi nå bruker litt lengre tid ved måltidene, og ønsker derfor at de som skal spise frokost sammen med oss, møter senest kl.07.45. Da kan vi kose oss ved bordet og ha den "gode samtalen", uten at vi må mase om at de må skynde seg, for å gå på skolen.


Det virker som det er god harmoni i gruppa, og vi ser fram til å tilbringe skoleåret sammen med denne kjekke gjengen.

Håper på et godt samarbeid med hjemmet. Vi ønsker jo å gjøre det vi kan, for at barna skal ha det bra.


Med hilsen

Margit Husby


Skal du søke om SFO-plass eller gjøre endringer på eksisterende tilbud, logg inn her med ID-porten:

skole.visma.com/eigersund.


Priser fra 1. august 2022

5 dager pr uke 2.976,-

4 dager pr uke 2.380,-

3 dager pr uke 1.785,-

2 dager pr uke 1.191,-

Matpenger (5 dager) 165,-

Helårsåpen pr. mnd - 11 mnd pr år 361

Vedtekter

Her kan se de vedtekter som gjelder for skolefritidsordningen i Eigersund.

Postet av Sem J Hadland