Helsesykepleier

Helsesykepleier

Helsesykepleier på Hellvik skole er Marit Nordgarden.

Hun er å treffe på skolen mandag og onsdag mellom kl. 0830 - 1400

Telefon 98 90 20 31

E-post: marit.nordgarden@eigersund.kommune.no


E-post til elever Hellvik skole.docx


Program for skulehelsetenesta ved Hellvik skule 2022 - 2023.

· Presentasjon i alle klassene

o Går innom alle klassene å presenterar meg og informerar om kva tilbod me har.

· Deltaking på foreldremøte til 1. og 8.klasse

o Med eit lite innlegg om skulehelsetenesta og kva me kan brukast til

· Alle 1.klasseelevar får innkalling til skulestartundersøking, saman med føresette.

o Konsultasjon som også inneber lege (på helsestasjonen), kan hende det blir to ulike tidspunkt dersom vansker å få til same dag/tid.

o Innkalling via digihelsestasjon/digipost. Byrjar i starten av september.

Vekt og høydemåling 3. trinn

· Vaksinering i 2., 6. 7. og 10. klasse

o Avtale tid med lærarane på trinna, ynskjeleg å få gjennomført i løpet av september.

· Pubertetsundervisning for 5.klasse

o Etter avtale med lærar om tidspunkt, eventuelt i same tid som de har undervisning om emnet.

· Undervisning og individuell helsesamtale for 8.klasse

o Informasjon, med rett til å reservere seg, blir sendt til føresette og elev i forkant av undervisning i klassa om helsesirkelen. Påfylgjande individuell samtale med elevane.

· Undervisning i 9.klasse

o Undervisningsopplegg knytt til tema om kropp og seksualitet. Avtale passande tidspunkt med kontaktlærar.

· Dersom det er mogleg i løpet av skuleåret, ynskjer eg at alle elevar i 10.klasse har vore innom på HFU, slik at tilbodet er kjent når dei avslutter grunnskulen.

Eg vil vera tilstades på kontoret måndag og onsdag, med kjernetid 08.30-14. Møter kan avtalast på andre dagar også, så lenge det passar. Ta kontakt på telefon/epost eller stikk innom 😊

Med beste helsing

Marit Nordgarden, helsesjukepleiar

Tlf: 989 02 031


Når tar du kontakt med helsesykepleier?

Temaer som kan tas opp med helsesykepleier er f.eks:

 • spørsmål om kroppen

 • seksualitet, seksuell legning

 • prevensjon

 • graviditet

 • kjønnssykdommer

 • seksuelt misbruk og vold

 • problemer på skolen

 • konflikter i familien

 • tristhet, ensomhet, angst og stress

 • personlig problemer eller bekymringer

 • røyking og rusmidler

 • slanking og spiseforstyrrelser

Med andre ord, alt som påvirker din helse og trivsel.

Ungdomsskoleelever har også et helsetilbud på Helsestasjon for ungdom.

Helsestasjonen finner du i sentrum i Arenessmauet 1, rett over Intersport. Inngang på venstre side av bygget.

Her er det åpent hver tirsdag fra kl. 1400 - 1600. Dette er gratis, og det er både helsesøster og lege tilstede.

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av kommunens lovfestede

helsetjeneste. Helsesykepleier er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø på skolen og en god fysisk og psykisk helse. Skolehelsesykepleier har det administrative ansvar for tjenesten.

Helsesykepleier møter fast i URT (utvidet ressursteam)på skolen og samarbeider med skolen.

Faste oppgaver

 1. trinn Skolestart undersøkelse på helsestasjonen.

 2. trinn Vedlikeholdsdose av vaksine mot difteri, teanus, kikhoste og polio ((DTP-IPV)

 3. trinn Vekt og høydemåling

5. trinn Samtaler i grupper om puberteten

6. trinn Vedlikeholdsdose av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder(MMR)

7. trinn Elevene tilbys vaksine mot papillomavirus (HPV) sin gir beskyttelse mot livmorhalskreft.

8. trinn: Helsesamtale, vekt og høydemål.

9. trinn: Deltar i undervisning om seksuell helse.

10. trinn: Påfyll av vaksine mot polio, difteri, kikhoste og stivkrampe.