Helsesykepleier

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten Hellvik skole 2024/2025


Helsesykepleier: Lise Seglem

Tilstede: Mandag og fredag ca. 0830-1400

Telefonnummer: 40408147

E-post: lise.seglem@eigersund.kommune.no


Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post😊Skolehelsetjenesten Hellvik skole2.docx

 

Helsesykepleiers oppgaver:

-         Arbeidsoppgaver etter nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten

-         Gjennomføre lovpålagte oppgaver i skolehelsetjenesten, se oversiktstabell

-         Deltakelse i tverrfaglig samarbeid (BTI, samhandlingsmodell)

-         Presentasjon i alle trinn

-         Åpen dør for elever, foreldre og lærere

  

Når tar du kontakt med helsesykepleier?

Temaer som kan tas opp med helsesykepleier er f.eks:

Med andre ord, alt som påvirker din helse og trivsel.

Ungdomsskoleelever har også et helsetilbud på Helsestasjon for ungdom.

Helsestasjonen finner du i sentrum i Arenessmauet 1, rett over Intersport. Inngang på venstre side av bygget.

Her er det åpent hver tirsdag fra kl. 1400 - 1600. Dette er gratis, og det er både helsesøster og lege tilstede.

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av kommunens lovfestede

helsetjeneste. Helsesykepleier er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø på skolen og en god fysisk og psykisk helse. Skolehelsesykepleier har det administrative ansvar for tjenesten.

Helsesykepleier møter fast i URT (utvidet ressursteam)på skolen og samarbeider med skolen.

Faste oppgaver

5. trinn     Samtaler i grupper om puberteten

6. trinn     Vedlikeholdsdose av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder(MMR)

7. trinn     Elevene tilbys vaksine mot papillomavirus (HPV) sin gir beskyttelse mot     livmorhalskreft.

8. trinn:      Helsesamtale, vekt og høydemål.

9. trinn:        Deltar i undervisning om seksuell helse.

10. trinn:      Påfyll av vaksine mot polio, difteri, kikhoste og stivkrampe.