Skoleskyss

Skoleskyss

Ny rutine for søking om gratis skoleskyss ved farlig skolevei eller midlertidig skade/sykdom

Søknad om gratis skoleskyss er nå flyttet til foresattportalen i Visma. Denne kan nås via lenke i Visma-appen, eller ved å gå inn på foresatt.visma.no/eigersund. 

 

Elever som har rett på skoleskyss pga lang avstand (2 km på 1. trinn og 4 km på 2-10. trinn) får dette automatisk som før, og trenger ikke søke. 

Hellvik skole oppfordrer elever å gå/sykle til og fra skolen. Det er en god avveksling i hverdagen og trafikksikkerheten rundt skolen øker.

Samtidig har noen elever rett til skoleskyss. Dette gjelder f.eks:

I disse tilfellene må eleven/foresatte søke om skoleskyss. Fristen for å søke er 1. april hvert år.

Alle elever som har et skolekort og som skal ha skoleskyss neste skoleår må ta vare på skolekortet over sommeren. Kolumbus oppdaterer kortet i løpet av sommeren og kortene vil fungere fra første skoledag. Første skoledag må elevene la kortet ligge litt ekstra på kortleseren, slik at kortet får tid til å bli oppdatert. Elever på 10. trinn må også ta vare på skolekortet. Når Kolumbus har registrert hvilken videregående skole de har begynt på til høsten, vil de oppdatere skolekortet. Elever får ikke nytt skolekort når de begynner på videregående skole.