Skoleskyss

Skoleskyss

Hellvik skole oppfordrer elever å gå/sykle til og fra skolen. Det er en god avveksling i hverdagen og trafikksikkerheten rundt skolen øker.

Samtidig har noen elever rett til skoleskyss. Dette gjelder f.eks:

  • elever som bor mer enn 2 km (1.trinn) / 4 km (2.-7. trinn) fra skolen.

  • elever som har særlig farlig skolevei

  • elevers som har delt bosted

  • elever som har redusert bevegelilghet på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom.

I disse tilfellene må eleven/foresatte søke om skoleskyss. Fristen for å søke er 1. april hvert år.

Alle elever som har et skolekort og som skal ha skoleskyss neste skoleår må ta vare på skolekortet over sommeren. Kolumbus oppdaterer kortet i løpet av sommeren og kortene vil fungere fra første skoledag. Første skoledag må elevene la kortet ligge litt ekstra på kortleseren, slik at kortet får tid til å bli oppdatert. Elever på 10. trinn må også ta vare på skolekortet. Når Kolumbus har registrert hvilken videregående skole de har begynt på til høsten, vil de oppdatere skolekortet. Elever får ikke nytt skolekort når de begynner på videregående skole.