Rådgiver

Rådgiver: Lars Slettebø

Tlf.: 95335086

E-post: larsle@eigskole.no

Her finner du god oversikt over videregående opplæring.

På disse sidene finner du alt du trenger å vite om videre utdanning og yrker i Norge.

Her søker du om videregående opplæring og finner svar på søknader.

Viktig info til de som søker YSK på Dalane VGS til neste år: 

Søknadsprosessen 2024.pdf

Informasjon om tilvalgsfag

På Hellvik skole tilbys tilvalgsfagene tysk og engelsk fordypning. Valget tas i utgangspunktet for alle tre årene på ungdomsskolen. Elevene får standpunktkarakter etter 10. årstrinn.

Det er mulig å gjøre ETT omvalg i løpet av høsten på 8.trinn. Endringer etter dette gjøres kun ved spesielle tilfeller.

På disse sidene får du mer informasjon om de ulike fagene.

Tysk

Litt om tysk

Hvem bør velge tysk?

Engelsk fordypning

Hvem bør velge engelsk fordypning?

Hva gjør vi?

Vi arbeider variert, både muntlig og skriftlig. Der det er mulig, tar vi gjerne utgangspunkt i elevenes egne interesser. Det skrives, leses og diskuteres over ulike tema. Vi forbereder elevene på bruk av engelsk i yrkeslivet.


Konsekvenser for videregående skole

Det er viktig å være klar over at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene for elever som velger studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon eller kunst, design og arkitektur) i videregående opplæring.

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Elevene har fellesfaget i to eller tre år, avhengig av fagvalget i ungdomsskolen.

Elever som har fullført fremmedspråk i ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå 2 eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå 1. I begge tilfeller har eleven faget i to år.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk (hatt språklig fordypning eller arbeidslivsfag) på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Konsekvensen blir da at eleven bare kan velge to programfag i stedet for tre på Vg3.

Du finner god informasjon om valg på videregående skole på sidene vilbli.no, som det ligger lenke til lenger oppe på sidene her.