Pedagogisk personale

Annfrid Karin Nordgarden Årstad

Kontaktlærer 3. trinn

Send e-mail

Mob: 93402424


Anne Fiedler

Faglærer

Send e-mail

Tlf: 51464830

Mob: 95939496

Anne Sofie Høyland

Kontaktlærer 1. trinn

Send e-mail

Tlf: 51464830

Mob: 91791932

Bente Haver

Kontaktlærer 2. trinn

Send e-mail

Mob: 92264716


Heidi Puntervoll

Kontaktlærer  10. trinn

Send e-mail

Mob: 92295727Heidi Wilhelmsen

Kontaktlærer 7. trinn

Tillitsvalgt

Send e-mail

Tlf: 51464839

Mob: 45252497

Inger Sørlie

Faglærer

Undervisningsinspektør

Send e-mail

Mob. 94205235


Karianne Leidland

Permisjon

Send e-mail

Tlf:Lars Inge Slettebø
Kontaktlærer 8. trinn

Rådgiver

Send e-mail

Mob: 95335086

Olene Merete Hansen

Kontaktlærer 4. trinn

Send e-mail

Tlf: 51464837

Mob: 45405782

Rolf Egebakken

Faglærer

Send e-post

Tlf: 40069380

Svein Høyland

Faglærer

Rektor

Send e-mail

Mob: 97099201

Tina Terese Midbrød

Kontaktlærer 6. trinn

Send e-mail

Tlf: 99486687


Tove Diana Nilsdotter Johnsen

Kontaktlærer 5. trinn

Send e-mail

Tlf: 41160365


Turid Ramsland Mong

Sosiallærer

Send e-mail

Tlf: 51464837

Mob: 95764989

Øystein Ellingsen
Kontaktlærer 9. trinn

Send e-mail

Mob: 95109993