FAU

HVA ER FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du få:

FAU Hellviks skole - retningslinjer.pdf

FAU Hellvik skole retningslinjer.

Hellvik Skole 2023-2024

FAU

1.       trinn  Hans Tore Ørsland (nestleder/sekretær) 47464777                        

2.       trinn  Lene Merethe Nilsen (leder)  98657576

3.       trinn  Elise Skåra (17.mai komite) 91755013                        

4.       trinn  Beate Strandberg (trivselsgruppe 90791556 

5.       trinn  Lysand Reinstein (utemiljøkontakt) 48078788

6.       trinn  Torunn Tengesdal Løvbrekke (kasserer)       

7.       trinn  Edyta Rysiewicz (trivselgruppe) 96690716

8.       trinn  Hendrik Jopse (17.mai komite) 94016016                               

9.       trinn  Katarzyna Nowak (trivselgruppe) 96735291    

10.     trinn  Hilde Monsen (trivselgruppe) 97754568

FAU leder: Lene Merethe Nilsen


Trinnkontaker

          

1.       trinn         Hans Tore Ørsland   47464777

2.       trinn          Lene Merethe Nilsen     98657576

3.       trinn          Elise Skåra   91755013

4.       trinn             Beate Strandberg       90791556 

5.       trinn          Lysand Reinstein   48078788

6.       trinn          Torunn Tengesdal Løvbrekke 

7.       trinn          Edyta Rysiewicz   96690716

8.       trinn          Hendrik Jopse   94016016

9.       trinn          Katarzyna Nowak   96735291

10.     trinn          Hilde Monsen   97754568