FAU

HVA ER FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du få:

  • anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet

  • anledning til å bli kjent med skolens ledelse

  • anledning til å bli kjent med andre foreldre

  • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen

  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

FAU Hellviks skole - retningslinjer.pdf

FAU Hellvik skole retningslinjer.

Hellvik Skole 2022-2023

FAU

1. trinn Lene Merethe Nilsen (leder) 98657576

2. trinn Stine Uthaug (skolemiljøkontakt) 92847116

3. trinn Beate Strandberg (17.mai komite) 90791556

4. trinn Lysand Reinstein (utemiljøkontakt) 48078788

5. trinn Silje Henriksen (trivselsgruppe) 41397229

6. trinn Silje Vold (trivselgruppe) 47622356

7. trinn Hendrik Jopse (trivselgruppe) 94016016

8. trinn Thomas Dirdal (17. mai komite) 90206771

9. trinn Berit Dirdal (nestleder/sekretær) 40222124

10. trinn Eirin Leidland (trivselgruppe) 91358837

FAU leder: Lene Merethe Nilsen


Trinnkontaker

1. trinn Helene Andersen 98061131

2. trinn Kristin Aniksdal 41203494

3. trinn Unni Haver 41203653

4. trinn Helene Tråsavik 48476339

5. trinn Håvard Hellvik 47620587

6. trinn Monica Karlsen 95855801

7. trinn Inger Alice Thorsen 97115126

8. trinn Josef Soltys 46233401

9. trinn Hawa Muhamed 48389676

10. trinn Monica Aukan Ege