FAU

HVA ER FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du få:

FAU Hellviks skole - retningslinjer.pdf

FAU Hellvik skole retningslinjer.

Hellvik Skole 2022-2023

FAU

1.       trinn  Lene Merethe Nilsen (leder)  98657576                          

2.       trinn  Stine Uthaug (skolemiljøkontakt) 92847116

3.       trinn  Beate Strandberg (17.mai komite)  90791556                         

4.       trinn  Lysand Reinstein (utemiljøkontakt) 48078788

5.       trinn  Silje Henriksen (trivselsgruppe) 41397229

6.       trinn  Silje Vold (trivselgruppe)                        47622356       

7.       trinn  Hendrik Jopse (trivselgruppe) 94016016

8.       trinn  Thomas Dirdal (17. mai komite)   90206771                                 

9.       trinn  Berit Dirdal  (nestleder/sekretær)      40222124     

10.     trinn  Eirin Leidland (trivselgruppe) 91358837

FAU leder: Lene Merethe Nilsen


Trinnkontaker

          

1.       trinn          Helene Andersen 98061131

2.       trinn          Kristin Aniksdal 41203494

3.       trinn          Unni Haver 41203653

4.       trinn             Helene Tråsavik   48476339

5.       trinn          Håvard Hellvik 47620587

6.       trinn          Monica Karlsen 95855801

7.       trinn          Inger Alice Thorsen 97115126

8.       trinn          Josef Soltys 46233401

9.       trinn          Hawa Muhamed 48389676

10.     trinn          Monica Aukan Ege