FAU

HVA ER FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du få:

FAU Hellviks skole - retningslinjer.pdf

FAU Hellvik skole retningslinjer.

Hellvik Skole 2023-2024

FAU

1.       trinn  Hans Tore Ørsland (nestleder/sekretær) 47464777                        

2.       trinn  Lene Merethe Nilsen (leder)  98657576

3.       trinn  Elise Skåra (17.mai komite) 91755013                        

4.       trinn  Beate Strandberg (trivselsgruppe)  90791556 

5.       trinn  Lysand Reinstein (utemiljøkontakt) 48078788

6.       trinn  Katarzyna Nowak (trivselsgruppe) 96735291       

7.       trinn  Edyta Rysiewicz (trivselsgruppe) 96690716

8.       trinn  Hendrik Jopse (17.mai komite) 94016016                               

9.       trinn  Thomas Dirdal (trivselsgruppe) 90206771   

10.     trinn  Hilde Monsen (trivselsgruppe) 97754568

FAU leder: Lene Merethe Nilsen,  Kasserer: Torunn Tengesdal Løvbrekke


Trinnkontaker

          

1.       trinn         Lorena Ervland (sommeravslutning)

2.       trinn          Ida Andersen (sommeravslutning)

3.       trinn          Bente/Ivo Haver (sommeravslutning)

4.       trinn             Cecilie Ege (juleavslutning)

5.       trinn          Eirin Leidland (juleavslutning)

6.       trinn          Åge Johnsen (juleavslutning)

7.       trinn          Marjana N. Pettersen (juleavslutning)

8.       trinn          Kristin Svendsen (juleball)

9.       trinn          Elise Jacobsen (juleball)

10.     trinn            Cathrine Netland (juleball)