Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd.

Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det velges en elevrådsrepresentant for hvert klassetrinn. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant på starten av skoleåret. Elevrådsrepresentant kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.


ELEVRÅDSREPRESENTANTER 2022-23

5. trinn: Selma

Vara: Andreas

6. trinn: Elise

Vara: Isabell (bytter etter jul)

7. tinn: Johan (nestleder)

Vara: Thomas

8. trinn: Daniel

Vara: Julian

9. trinn: Johannes (leder)

Vara: Gyda

10. trinn: Nina

Vara: Anna